معنی کلمه یخچال فریزر دوقلو به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به یخچال فریزر به انگلیسی in اکتبر 12, 2019

معنی کلمه یخچال فریزر دوقلو به انگلیسی می شود Twin refrigerator freezer

Leave a Reply